Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej pod nazwą: www.planeta.com.pl (zwana dalej Stroną). 

Obowiązek informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO".

Administratorem danych osobowych jest Planeta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zdziarskiej 21, 03-289 Warszawa, NIP: 5260211618, REGON: 002155920 (zwana dalej Administratorem).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

a) poczty e-mail: ,

b) telefonu: 22 675 27 97,

c) korespondencji na adres: ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa.

Twoje dane będziemy przetwarzać w celach kontaktowych, aby móc udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową oraz w celu monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania.

Wszyscy pracownicy firmy Planeta Sp. z o.o. mający dostęp do danych posiadają stosowne upoważnienia i są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

Jeżeli Klient uzna, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa lub niewspółmiernie do celów przetwarzania, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje na Twoim urządzeniu końcowym. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Zawartość pliku pozwala m.in. na identyfikację użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

Każdy użytkownik może dokonać zmiany ustawień w zakresie wykorzystywanie plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie oraz blokowanie ich obsługi. Możliwe jest również usunięcie plików cookies. Informacje na temat sposobu wyłączenia lub usunięcia plików cookies zawarte są w dokumencie pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.