Kategoria usług
Budowa dróg i ulic
Inżynieria ruchu
Pracownia projektowa
Utrzymanie dróg, ulic i autostrad
Status
Zakończone
 • Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 24.09.2021 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie robót budowlanych na terenie Oddziału Przewozów R-2 Kleszczowa przy ul. Kleszczowej 28 w Warszawie

Zamawiający: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 26.04.2021 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4104W ul. Strażackiej o dł. ok. 320mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. Błońską na terenie gminy Błonie

Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Lokalizacja: Bieniewice

Data podpisania umowy : 29.04.2021 r.

Status: Zakończone

 • Remont jezdni i chodników ul. G. Daniłowskiego w Warszawie

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 19.05.2021 r.

Status: Zakończone

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska-Sarmacka. Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 10.02.2021 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie robót polegających na budowie, wymianie i naprawie konstrukcji nawierzchni peronów, pasów przejazdowo-postojowych i zatok autobusowych oraz wykonanie robót towarzyszących na terenie m.st. Warszawy

Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 18.03.2021 r.

Status: Zakończone

 • Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3109W ul. Nadarzyńskiej i 1502W ul. Kasztanowej w Żółwinie

Zamawiający: Powiat Pruszkowski, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Lokalizacja: Żółwin – powiat pruszkowski

Data podpisania umowy : 14.05.2021 r.

Status: Zakończone

 • Zagospodarowanie terenu przed Kościołem św. Anny w Pomiechowie

Zamawiający: Gmina Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

Lokalizacja: Pomiechowo

Data podpisania umowy : 17.05.2021 r.

Status: Zakończone

 • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wdrożenie czasowych zmian w oznakowaniu na potrzeby czyszczenia kanału ogólnospławnego na Trasie S8 (Trasa Toruńska) w Warszawie

Zamawiający: Hydrowodkan Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań

Lokalizacja: Warszawa, droga ekspresowa S8

Data podpisania umowy : 01.12.2020r.

Status: Zakończone

 • Wykonywanie usług oznakowania miejsca robót dla zabezpieczenia prac oraz zmian w organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na potrzeby usuwania awarii sieci ciepłowniczych odbywających się w pasie drogowym

Zamawiający: Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 15.10.2020 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania na określonych ciągach ulic w związku z wyznaczeniem szlaków rowerowych

Zamawiający: Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja: Piaseczno

Data podpisania umowy : 03.09.2020 r.

Status: Zakończone

 • 1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w okolicy stacji C20, C21, V21

  2. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w otoczeniu stacji C05

  3. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przy wprowadzeniu organizacji ruchu na czas budowy stacji C04 przy ul. Górczewskiej

  4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy budowie stacji C19, wentylatorni V19 i komory demontażowej KD18

Zamawiający: Gulermak Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 14.06.2019r.

Status: Zakończone

 • Odnowienie oznakowania poziomego ciągów komunikacyjnych w granicach siedziby Zamawiającego

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock

Lokalizacja: Otwock

Data podpisania umowy : 11.05.2020 r.

Status: Zakończone

 • Utrzymanie istniejącego oraz wykonywanie i utrzymanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2020 roku na terenach znajdujących się w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa, drogi, place i ulice gminne na terenie dzielnicy Śródmieście (w tym: Plac Zamkowy, Rynek Starego Miasta, Rynek Nowego Miasta)

Data podpisania umowy : 28.10.2020 r.

Status: Zakończone

 • 1. Wykonanie zmian w organizacji ruchu na ul. Floriańskiej w Warszawie w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. „XIV Jarmark Floriański”

  2. Wykonanie czasowych zmian w organizacji ruchu na ulicach Ząbkowskiej i Brzeskiej w Warszawie w związku z organizacją imprezy masowej pn. „Noc Pragi i Święto Ulicy Ząbkowskiej”

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa, ulice dzielnicy Praga Północ

Data podpisania umowy : 08.05.2019 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie oznakowania poziomego na zadaniu pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 483 od granicy miasta Częstochowa do Kokawy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej"

Zamawiający: Konsorcjum firm, Lider: PUH „Domax”, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Lokalizacja: Województwo śląskie, droga wojewódzka nr 483

Data podpisania umowy : 04.11.2019r.

Status: Zakończone

 • 1. Wdrożenie i utrzymanie projektów tymczasowej organizacji ruchu przez cały okres realizacji inwestycji o nazwie „Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem”

  2. Wykonanie i wdrożenie stałej organizacji ruchu na inwestycji o nazwie „Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem”

Zamawiający: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Puszków

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 02.05.2019 r.

Status: Zakończone

 • 1. Wykonanie docelowej organizacji ruchu w otoczeniu stacji C15 na podstawie pakietów projektowych dotyczących odtworzenia zagospodarowania terenu w otoczeniu ww. obiektów

  2. Wykonanie docelowej organizacji ruchu w otoczeniu stacji C16, C17 i C18 zgodnie z pakietami projektowymi dotyczącymi odtworzenia zagospodarowania terenu w otoczeniu ww. obiektów

Zamawiający: Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce, ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 02.05.2019 r.

Status: Zakończone

 • 1. Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów – część nr 4: Bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)

  2. Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów – część nr 5: Bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych

Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Lokalizacja: Ciechanów, drogi gminne

Data podpisania umowy : 11.02.2019 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Żyrardów, na łącznej powierzchni ok. 25 000 m2

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów, drogi gminne i powiatowe

Data podpisania umowy : 18.12.2018 r.

Status: Zakończone

 • 1. Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatu piaseczyńskiego, grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego

  2. Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatu piaseczyńskiego, cienkowarstwowego odblaskowego

Zamawiający: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja: Piaseczno, drogi powiatowe

Data podpisania umowy : 06.08.2018 r.

Status: Zakończone

 • 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr. 2 Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

  2. Wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus, ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr. 1, 02-495 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa, ulice dzielnicy Ursus

Data podpisania umowy : 05.06.2018 r.

Status: Zakończone

 • Konserwacja oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gm. Raszyn

Zamawiający: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Lokalizacja: Raszyn

Data podpisania umowy : 28.05.2018 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2018r. z podziałem na trzy rejony: REJON I

Zamawiający: Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Lokalizacja: Kalisz

Data podpisania umowy : 30.05.2018 r.

Status: Zakończone

 • Podwykonawstwo oznakowania poziomego w związku z „Budową drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3"

Zamawiający: DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce, Aleje Jerozolimskie 41, 00-540 Warszawa

Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, obwodnica

Data podpisania umowy : 29.02.2016r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie prac z zakresu czasowej i stałej organizacji ruchu, oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont ulic m. st. Warszawy, Część II: ul. Łukowska na odc. Zamieniecka – Rodziewiczówny, ul. Łukowska na odc. Fieldorfa – Afrykańska (obie jezdnie), ul. Powsińska na odc. Idzikowskiego – Nałęczowska, ul. Lindleya na odc. Koszykowa – al. Jerozolimskie"

Zamawiający: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 12.09.2018 r.

Status: Zakończone

 • Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji o nazwie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania B od węzła „Przyczółkowa” (z węzłem) do węzła „Wał Miedzeszyński” (z węzłem) o długości 6,5km”

Zamawiający: GP Mosty S.C., ul. Bruzdowa 42, 02-991 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 20.06.2017 r.

Status: Zakończone

 • Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania (Rejony) – Zadanie nr 4 – Rejon w Zwoleniu

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Lokalizacja: Zwoleń

Data podpisania umowy : 06.11.2018 r.

Status: Zakończone

 • Budowa budynku sklepu LIDL w Warszawie przy ul. Modlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Zamawiający: Daldehog Poland Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 6A, 05-090 Raszyn

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 14.10.2020 r.

Status: Zakończone

 • Prace wykończeniowe na terenie budowy położonej w gminie Mszczonów pod nazwą „Park of Poland”

Zamawiający: Global Parks Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa

Lokalizacja: Wręcza

Data podpisania umowy : 28.10.2019 r.

Status: Zakończone

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektów zmiany stałej organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 12.10.2020 r.

Status: Zakończone

 • Wykonywanie 7 projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 14.10.2020 r.

Status: Zakończone

 • Wykonywanie nowych projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gm. Raszyn

Zamawiający: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Lokalizacja: Raszyn

Data podpisania umowy : 22.05.2020 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy – Dzielnicy Targówek i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 28.04.2020 r.

Status: Zakończone

 • Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz montaż separatorów parkowania na ul. Osmańczyka na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 05.03.2020 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz analizy związane z drogami na ulicach powierzonych w zarząd Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 17.02.2020 r.

Status: Zakończone

 • Opracowanie stałych organizacji ruchu dla nowych przystanków autobusowych

Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 14.02.2020 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcela (rondo)

Zamawiający: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Lokalizacja: Stare Babice

Data podpisania umowy : 22.07.2020 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie m. Latchorzew

Zamawiający: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Lokalizacja: Stare Babice

Data podpisania umowy : 22.07.2020 r.

Status: Zakończone

 • Rozbudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego na terenie m. Babice Nowe

Zamawiający: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Lokalizacja: Stare Babice

Data podpisania umowy : 28.07.2020 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa drogi dla rowerów i chodnika w ramach realizacji zadania Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa i Mokotowa

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 01.12.2020 r.

Status: Zakończone

 • Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania Al. Stanów Zjednoczonych/Grenadierów po stronie wschodniej do ul. Męcińskiej wraz z kontra ruchem w Czapelskiej i Męcińskiej

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 01.12.2020 r.

Status: Zakończone

 • Ścieżka rowerowa oraz chodnik wzdłuż ul. Wrocławskiej

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 07.10.2020 r.

Status: Zakończone

 • Remont ul. Podbipięty na odcinku od ul. Niedźwiedziej do al. Wilanowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 21.09.2020 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W – ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie

Zamawiający: Powiat Pruszkowski – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Lokalizacja: Pruszków

Data podpisania umowy : 17.08.2020 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ulicy Anielewicza w ramach realizacji zadań: Budowa drogi dla rowerów w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru Brandta oraz Budowa ronda na skrzyżowaniach ul. Anielewicza z ul. Karmelicką i ul. Anielewicza z ul. Zamenhofa

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 21.07.2020 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku ul. Modrzewiowej – do ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej

Zamawiający: Miasto Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Lokalizacja: Podkowa Leśna

Data podpisania umowy : 15.06.2020 r.

Status: Zakończone

 • Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Wołoskiej – ul. Boboli od Rostafińskich do Domaniewskiej

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 09.06.2020 r.

Status: Zakończone

 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej – szerszy chodnik

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 09.06.2020 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Mireckiego (od skrzyżowania z teren po byłym Rowie 51 do skrzyżowania z ul. Procnera) w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Data podpisania umowy : 07.02.2020 r.

Status: Zakończone

 • Wykonanie robót polegających na budowie, wymianie i naprawie konstrukcji nawierzchni peronów, pasów przejazdowo-postojowych i zatok autobusowych

Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 26.03.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Niepodległości – ul. Batorego oraz Al. Niepodległości – ul. Rakowiecka

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 16.07.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Goraszewskiej w Warszawie na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego etap I

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 22.10.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Spacerowej (od ul. Moniuszki do ul. Mireckiego) w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II – Część 1

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Data podpisania umowy : 19.09.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Olsztyńskiej

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Data podpisania umowy : 28.06.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa skrzyżowania ulic Klasyków i Krokwi w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego pt. Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi. Białołęka

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 28.06.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice gm. Raszyn

Zamawiający: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Lokalizacja: Raszyn

Data podpisania umowy : 30.05.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – odcinek od ul. Magnolii do ul. Podleśnej

Zamawiający: Gmina Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

Lokalizacja: Leszno

Data podpisania umowy : 15.03.2019 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Skrowaczewskiego 0+000,00 do km 0+532,30 w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1 – Część 2

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Data podpisania umowy : 04.12.2018 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. R. Dmowskiego oraz ul. Okulickiego – od skrzyżowania z ul. Spacerową do skrzyżowania z ul. Dmowskiego w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1 – Część 1

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żtrardów

Data podpisania umowy : 04.12.2018 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w Bielawie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W

Zamawiający: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja: Piaseczno

Data podpisania umowy : 20.11.2018 r.

Status: Zakończone

 • Przebudowa ul. Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 wraz z Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowy Świat i ul. Limanowskiego w Żyrardowie

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów

Data podpisania umowy : 15.05.2018 r.

Status: Zakończone

 • Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki

Zamawiający: Gmina Miasto Marki, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

Lokalizacja: Marki

Data podpisania umowy : 10.04.2017 r.

Status: Zakończone

 • Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT

Zamawiający: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Lokalizacja: Józefów

Data podpisania umowy : 22.09.2017 r.

Status: Zakończone

 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka – Wolska Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta - etap 1: odcinek Ordona – Dźwigowa

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 03.10.2017 r.

Status: Zakończone

 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa-Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Pl. Zawiszy

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy : 28.02.2017 r.

Status: Zakończone

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.