Wykonanie prac z zakresu czasowej i stałej organizacji ruchu, oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn.: „Remont ulic m. st. Warszawy, Część II: ul. Łukowska na odc. Zamieniecka – Rodziewiczówny, ul. Łukowska na odc. Fieldorfa – Afrykańska (obie jezdnie), ul. Powsińska na odc. Idzikowskiego – Nałęczowska, ul. Lindleya na odc. Koszykowa – al. Jerozolimskie”

Zamawiający: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy: 12.09.2018 r.

Status: Zakończone

W ramach inwestycji zostało wykonane:

  • opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem oraz wdrożeniem (oznakowanie pionowe, poziome, sygnalizacja świetlna, wyznaczenie objazdów), 
  • wdrożenie docelowego oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych koloru białego i czerwonego,
  • wdrożenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (wygrodzenia zieleni typu ZOM, słupki „syrenka historyczna”, azyle prefabrykowane).

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.