Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania na określonych ciągach ulic w związku z wyznaczeniem szlaków rowerowych

Zamawiający: Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja: Piaseczno

Data podpisania umowy: 03.09.2020 r.

Status: Zakończone

Inwestycja polegała na:

  • opracowaniu projektów stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń,
  • wykonaniu lub odtworzeniu oznakowania poziomego, tj. linii segregacyjnych, symboli i znaków na ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych,
  • oznaczeniu szlaków rowerowych znakami systemu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.