Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Żyrardów, na łącznej powierzchni ok. 25 000 m2

Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Lokalizacja: Żyrardów, drogi gminne i powiatowe

Data podpisania umowy: 18.12.2018 r.

Status: Zakończone

Przedmiotowy kontrakt obejmował: 

  • oznakowanie poziome skrzyżowań i przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej,
  • odnowienie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej,
  • oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.