Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT

Zamawiający: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Lokalizacja: Józefów

Data podpisania umowy: 22.09.2017 r.

Status: Zakończone

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w trybie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. Firma Planeta S.A. zaprojektowała oraz wykonała ścieżki rowerowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801, 721 oraz dróg powiatowych nr 2765, 2767, 2768 i 2769. W ramach zadania zostały wykonane m.in.: ścieżki rowerowe o łącznej długości prawie 10 km, chodniki o powierzchni około 20 000 m2 oraz zjazdy indywidualne do posesji. Zostały również usunięte wszelkiego rodzaju kolizje infrastruktury technicznej oraz wiaty przystankowe w ilości 10 szt. Oprócz tego wykonano także prace związane z poprawieniem bezpieczeństwa uczestników ruchu w postaci wygrodzeń U-12a.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.