Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, w tym aktywnego, na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania – w zakresie Zadania 3 na drogach krajowych na terenie Rejonów Mława, Płock, Płońsk, Przasnysz

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Lokalizacja: drogi krajowe województwa mazowieckiego, Rejony: Mława, Płock, Płońsk, Przasnysz

Data podpisania umowy: 07.02.2020 r.

Status: Aktualne

Przedmiotowa inwestycja obejmowała:

 • uzupełnianie brakującego oznakowania konwencjonalnego zgodnego z załącznikiem do Rozporządzenia z dnia 23.12.2003 r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,
 • wdrożenie nowych projektów organizacji ruchu,
 • uzupełnienie znaków U-1f, U-7 i U-8 na słupkach U-1a i U-1b,
 • uzupełnianie wygrodzeń dla pieszych,
 • dokonanie korekty treści znaków typu E lub F (zaklejenie fragmentu istniejącego znaku),
 • pomiar odblaskowości znaków.

Naprawa, odbudowa i budowa:

 • znaków D-6 z pulsatorem, znaków D-6 z układem lamp oświetlających przejście i pulsatorem zasilanych z baterii słonecznych jak również z sieci energetycznej,
 • znaków z grupy T, U, tablic wczesnego ostrzegania z folii fluorescencyjnej z lampami diodowymi pulsacyjnymi,
 • kasetonów nad jezdnią i tablic na konstrukcji prostej z radarowym czujnikiem prędkości,
 • solarnych systemów oświetlających przejścia dla pieszych oraz solarnych systemów oświetlających skrzyżowania,
 • wymiana i ładowanie akumulatorów,
 • naprawa i odbudowa urządzeń,
 • poprawa posadowienia znaków.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.