Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa-Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Pl. Zawiszy

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy: 28.02.2017 r.

Status: Zakończone

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w trybie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. Firma Planeta S.A. w pierwszym etapie sporządziła kompletną dokumentację projektową wraz ze wszelkimi uzgodnieniami. Kolejnym etapem była realizacja projektu w terenie.

W ramach niniejszej inwestycji wykonano: 

  • ponad 4 km asfaltowej ścieżki rowerowej wraz z dojazdami/łącznikami z drogami rowerowymi w ulicach poprzecznych, 
  • chodniki z płyt betonowych o powierzchni ponad 10 000 m2, 
  • przebudowę geometrii skrzyżowań wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej uwzględniającej priorytety dla przejazdu komunikacji zbiorowej, a w szczególności ruchu tramwajowego, 
  • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pasów ostrzegawczych, 
  • poprawę bezpieczeństwa pieszych w postaci wygrodzeń oraz słupków uniemożliwiających nielegalne parkowanie.

Ponadto została również poprawiona estetyka terenów zielonych oraz wykonano mini skwer.   

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.