Przebudowa ulicy Anielewicza w ramach realizacji zadań: Budowa drogi dla rowerów w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru Brandta oraz Budowa ronda na skrzyżowaniach ul. Anielewicza z ul. Karmelicką i ul. Anielewicza z ul. Zamenhofa

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy: 21.07.2020 r.

Status: Zakończone

W ramach inwestycji Planeta S.A. wykonała przebudowę skrzyżowaniu ul. Anielewicza i ul. Karmelickiej, której efektem jest zbudowane w tym miejscu rondo. Wyznaczono pasy dla rowerów na wykonanym poszerzeniu jezdni ul. Anielewicza. Ponadto wykonano nowe nawierzchnie chodników oraz ścieżek rowerowych, jak również nowe przejście oraz przejazd przez torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu z ul. Okopową. Wybudowano także 4 zatoki autobusowe z krawężnikiem kamiennym peronowym. Wykonano nowe wpusty kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci oraz zamontowano nowe oprawy oświetleniowe w technologii LED na słupach o wysokości 6m. W związku z budową pasów rowerowych dokonano także modyfikacji w istniejących sygnalizacjach świetlnych w postaci postawienia nowych masztów oraz zostały wprowadzone nowe programy sygnalizacji świetlnej.  

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.