Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego (odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego) w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice gm. Raszyn

Zamawiający: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Lokalizacja: Raszyn

Data podpisania umowy: 30.05.2019 r.

Status: Zakończone

Przedmiotowa inwestycja opierała się na wybudowaniu drogi  na odcinku o długości 355 m, na której zostały zrealizowane prace 4 branż: drogowej, mostowej, sanitarnej oraz elektrycznej. W ramach branży drogowej wykonana została nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 2185 m2, nawierzchnia z kostki brukowej (miejsca postojowe, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy) o powierzchni 2100 m2 oraz nawierzchnia z kostki kamiennej o powierzchni 150 m2. Zakres robót branży mostowej obejmował rozbiórkę istniejącego przepustu oraz budowa nowego przepustu żelbetowego posadowionego na palach wbijanych o długości 20 m i szerokości 4 m. W ramach robót branży sanitarnej wykonano takie prace jak: budowa kanału deszczowego z rur betonowych, rur PVC oraz PEHD o długości 355 m wraz z przykanalikami oraz przebudowano sieci wodociągowe w ramach usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącymi. Branża elektryczna zrealizowała natomiast budowę szafki oświetlenia ulicznego SON, budowę nowej linii napowietrznej łączącej z obu stron istniejące oświetlenie, jak również zamontowała nowe wysięgniki wraz z oprawami na istniejących słupach na odcinku, w którym brakowało oświetlenia ulicznego.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.