Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Reymonta na terenie m. Latchorzew

Zamawiający: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Lokalizacja: Stare Babice

Data podpisania umowy: 22.07.2020 r.

Status: Zakończone

Celem inwestycji była przebudowa istniejącego skrzyżowanie. W obrębie skrzyżowania poszerzono jezdnię drogi wojewódzkiej, co pozwoliło na wyznaczenie dodatkowego pasa do skrętu w lewo z drogi wojewódzkiej w ul. Reymonta. Poszerzono również jezdnię ul. Reymonta, na której zostały wydzielone dwa pasy do włączenia się w drogę wojewódzką. Został również wybudowany azyl na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką poprawiający bezpieczeństwo pieszych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej po przeciwnej stronie ul. Reymonta wybudowano ciąg pieszo-rowerowy. W obrębie skrzyżowania wymieniono także całą konstrukcję jezdni oraz nowe chodniki i zjazdy ul. Reymonta. Ponadto została również przebudowana kanalizacja deszczowa w postaci studni ściekowych wraz z ich przyłączeniem do istniejącej sieci.  

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.