Przebudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową na terenie m. Zielonki-Parcela (rondo)

Zamawiający: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Lokalizacja: Stare Babice

Data podpisania umowy: 22.07.2020 r.

Status: Zakończone

Przedmiotowa inwestycja polegała na wybudowaniu w miejscu istniejącego skrzyżowania ronda jednopasmowego posiadającego trzy wloty. Pierścień ronda wykonany został z kostki kamiennej. Ponadto w obrębie skrzyżowania poszerzono ul. Południową. Zostały także wybudowane nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej. W rejonie skrzyżowania wymieniono wszystkie krawężniki z betonowych na kamienne. Oprócz tego wykonano nowe studnie ściekowe wraz z przyłączeniem ich do istniejącej sieci oraz usunięto kolizje sieci uzbrojenia. Przestawieniu uległ także słup elektroenergetyczny.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.