Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3107W – ul. Komorowskiej z drogą gminną ul. Pogodną w Pruszkowie

Zamawiający: Powiat Pruszkowski – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Lokalizacja: Pruszków

Data podpisania umowy: 17.08.2020 r.

Status: Zakończone

Celem inwestycji była przebudowa skrzyżowania w postaci budowy ronda wraz z dojazdami oraz przebudowa oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i układu ciągów pieszych i rowerowych. Nawierzchnia jezdni oraz ścieżki rowerowej została wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, pierścień ronda z kostki granitowej o rozmiarze 15/17 cm, natomiast z kostki betonowej i kostki brukowej wykonano zjazdy, zatoki autobusowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki. W ramach branży sanitarnej wykonano budowę kanału deszczowego o długości 55 metrów wraz z podłączeniami nowobudowanych studzienek ściekowych i istniejących kanałów. W zakres branży elektrycznej wchodził demontaż istniejących linii kablowych oświetlenia oraz kolidującej linii kablowej komunalnej. W miejsce zdemontowanej linii wybudowano nową linię kablową, przeniesiono istniejące słupy oraz zamontowano nowe słupy i nowe maszty oświetleniowe na istniejących słupach z oprawami LED. 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.