Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w Bielawie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W

Zamawiający: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja: Piaseczno

Data podpisania umowy: 20.11.2018 r.

Status: Zakończone

Przedmiotowa inwestycja opierała się na przebudowie drogi, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie nowych chodników oraz miejsc postojowych i ścieżek rowerowych. Została także wykonana przebudowa sieci teletechnicznej oraz zjazdy do posesji i roboty rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych. 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.