Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wdrożenie czasowych zmian w oznakowaniu na potrzeby czyszczenia kanału ogólnospławnego na Trasie S8 (Trasa Toruńska) w Warszawie

Zamawiający: Hydrowodkan Sp. z o.o. ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań

Lokalizacja: Warszawa, droga ekspresowa S8

Data podpisania umowy: 01.12.2020r.

Status: Zakończone

Przedmiotowa inwestycja obejmowała:

  • opracowanie dokumentacji projektowej dla etapowych czasowych zmian organizacji ruchu w ciągu drogi ekspresowej S8, na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Marywilskiej,
  • uzyskanie od organów administracji publicznej wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń,
  • wdrożenie tymczasowych zmian w oznakowaniu pionowym, montaż tymczasowych konwencjonalnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.