Całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania (Rejony) – Zadanie nr 4 – Rejon w Zwoleniu

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Lokalizacja: Zwoleń

Data podpisania umowy: 06.11.2018 r.

Status: Zakończone

W ramach przedmiotowej umowy wykonywane są roboty budowlane i usługi z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg, a w szczególności:

  • wykonywanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych,
  • bieżące utrzymanie dróg krajowych,
  • wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów,
  • sprzątanie pasa drogowego,
  • zimowe utrzymanie dróg,
  • prace przygotowawcze oraz pomocnicze do ZUD.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.