1. Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatu piaseczyńskiego, grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego

2. Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatu piaseczyńskiego, cienkowarstwowego odblaskowego

Zamawiający: Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja: Piaseczno, drogi powiatowe

Data podpisania umowy: 06.08.2018 r.

Status: Zakończone

Kontrakty obejmowały: 

  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego, odblaskowego, strukturalnego,
  • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, odblaskowego.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.