1. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w okolicy stacji C20, C21, V21

2. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w otoczeniu stacji C05

3. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przy wprowadzeniu organizacji ruchu na czas budowy stacji C04 przy ul. Górczewskiej

4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy budowie stacji C19, wentylatorni V19 i komory demontażowej KD18

Zamawiający: Gulermak Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy: 14.06.2019r.

Status: Zakończone

Przedmiotowe zadania, w ramach których wykonano montaż i demontaż oznakowania czasowego obejmowały:

  • znaki ostrzegawcze, znaki zakazu i nakazu, znaki informacyjne, tablice informacyjne, tabliczki tekstowe,
  • oznakowanie poziome z farb koloru białego lub żółtego,
  • oznakowanie poziome z żółtych taśm odblaskowych,
  • zapory i bariery drogowe, słupki do znaków i konstrukcje tablic,
  • azyle prefabrykowane,
  • tablice zamykające typu U-26a,
  • konserwację wdrożonego oznakowania.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.