1. Wykonanie docelowej organizacji ruchu w otoczeniu stacji C15 na podstawie pakietów projektowych dotyczących odtworzenia zagospodarowania terenu w otoczeniu ww. obiektów

2. Wykonanie docelowej organizacji ruchu w otoczeniu stacji C16, C17 i C18 zgodnie z pakietami projektowymi dotyczącymi odtworzenia zagospodarowania terenu w otoczeniu ww. obiektów

Zamawiający: Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce, ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data podpisania umowy: 02.05.2019 r.

Status: Zakończone

Kontrakty obejmowały montaż oznakowania docelowego, w tym:

  • znaki ostrzegawcze, znaki zakazu i nakazu, znaki informacyjne, tablice informacyjne, tabliczki tekstowe,
  • słupki do znaków i konstrukcje do tablic drogowskazowych,
  • azyle prefabrykowane,
  • punktowe elementy odblaskowe,
  • słupki wygrodzeniowe typu „syrenka”,
  • oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.