1. Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów – część nr 4: Bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)

2. Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów – część nr 5: Bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych

Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów

Lokalizacja: Ciechanów, drogi gminne

Data podpisania umowy: 11.02.2019 r.

Status: Zakończone

W ramach przedmiotowych inwestycji na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zostały wykonane takie zadania jak:

  • montaż lub demontaż słupków, znaków i tablic drogowych,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: progów zwalniających U-16, ogrodzeń segmentowych U-12a, poręczy ochronnych U-12b, pylonów ostrzegawczych,
  • naprawa ekranów akustycznych,
  • oznakowanie czasowe imprez miejskich,
  • oznakowanie poziome farbami akrylowymi koloru białego linii segregacyjnych i krawędziowych, linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, strzałki,
  • oznakowanie poziome farbami akrylowymi koloru niebieskiego miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.