Przekształcenie spółki ,,Planeta” Sp. z o.o. w Planeta S.A.

14.04.2021

W dniu 06 kwietnia 2021 roku nastąpiło przekształcenie spółki ,,Planeta” Sp. z o.o. w Planeta S.A. Dokonano wpisu spółki przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000891577. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.