Planeta S.A. ponownie zajmie się bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów

27.01.2022

Firma Planeta S.A. (dawniej ,,Planeta” Sp. z o.o.) podpisała 27.01.2022r. z Gminą Miejską Ciechanów umowę na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w zakresie części nr 4 oraz nr 5. Część nr 4 umowy będzie realizowana w zakresie bieżącego utrzymania oznaczeń pionowych tj. znaki drogowe, tablice z nazwami ulic oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Natomiast część nr 5 umowy opierać się będzie na bieżącym utrzymaniu oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.