Uaktywnij Flash Player!!!
Inżynieria ruchu

Planeta Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa

Tel. (+48 22) 675-27-97
Tel. (+48 22) 675-74-24
Tel. (+48 22) 675-60-72
Fax (+48 22) 614-52-26
e-mail: biuro@planeta.com.pl
Planeta Sp. z o.o.
założyciel Stowarzyszenia
"Linia Życia"
Nasze roboty

WAŻNIEJSZE ROBOTY WYKONYWANE W LATACH
2000 - 2012 Z ZAKRESU INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO


- Wprowadzenie w każdym roku około 400 tymczasowych zmian organizacji ruchu
- Oznakowanie poziome farbami akrylowymi głównych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz ulic Warszawy.
- Konserwacja oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
- Wykonywanie oznakowań poziomych trwałych (gwarancja do 6 lat) z wysokoodblaskowych białych taśm typu Stamark firmy 3M
- Wykonywanie oznakowań poziomych grubowarstwowych chemoutwardzalnych i termoplastycznych
- Montaż punktowych elementów odblaskowych, tzw. "kocich oczek"
- Wprowadzenie specjalnych organizacji ruchu:
 • dla potrzeb filmów fabularnych i reklamowych,
 • na czas trwania imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • oznakowanie terenów wewnętrznych stacji paliw, zakładów pracy, parkingów i osiedli.
- Opracowanie projektów organizacji ruchu na wielu głównych ulicach Warszawy.
- Wykonywanie pomiarów natężenia ruchu.

Nasze roboty wykonywaliśmy dla takich instytucji i firm jak:
  ZDM
  SPEC
  METRO WARSZAWSKIE
  PKP
  URZĘDY GMIN
  ZARZĄDY DRÓG
  SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
  BILFINGER BERGER
  MOSTOSTAL Warszawa
  SKANSKA
  STRABAG
  PeBeKa
  BUDIMEX
  PRG METRO
  AGP METRO
  INTERCOR
  J&P AVAX
  EUROVIA
  WARBUD

Copyright © KW, 2009-2011. All Rights Reserved