Uaktywnij Flash Player!!!
Inżynieria ruchu

Planeta Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa

Tel. (+48 22) 675-27-97
Tel. (+48 22) 675-74-24
Tel. (+48 22) 675-60-72
Fax (+48 22) 614-52-26
e-mail: biuro@planeta.com.pl
nr rejestrowy BDO: 000136821


Planeta Sp. z o.o.
założyciel Stowarzyszenia
"Linia Życia"
Usługi

"Planeta" Sp. z o.o. prowadzi kompleksową obsługę w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

OFERUJEMY:
- montaż znaków i tablic drogowych odblaskowych i wyklejanych folią odblaskową I i II generacji
- oznakowanie poziome dróg i ulic farbami akrylowymi,
- oznakowanie poziome dróg i ulic masami chemoutwardzalnymi,
- oznakowanie poziome dróg i ulic masami termoutwardzalnymi,
- oznakowanie poziome czasowe z samoprzylepnej folii odblaskowej koloru żółtego,
- wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
- wygradzanie zastawami drogowymi terenu robót,
- umieszczanie w nawierzchni drogi elementów odblaskowych tzw. "kocich oczek",
- wykonywanie projektów organizacji ruchu,
- montaż progów podrzutowych,
- montaż luster drogowych,
- montaż tablic drogowych i reklamowych,
- pomiary ruchu drogowego.
- ustawienie na jezdni separatorów ruchu (niezastąpione w przypadku czasowej segregacji potoków pojazdów).Copyright © KW, 2009-2011. All Rights Reserved